Lektury obowiązkowe na maturze z języka polskiego

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich przystępujących do egzaminu. Wiele osób zastanawia się, jakie lektury pojawią  się na tegorocznej maturze. Uczniowie muszą mieć świadomość, że najważniejsza jest znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. Warto kupić pomoce naukowe, w których tytule znajdziemy słowa “matura język polski”. W takim opracowaniu pojawi się omówienie wszystkich lektur obowiązkowych. Uwypuklone zostaną tam najważniejsze problemy i przedstawieni bohaterowie. To duże ułatwienie dla przyszłych maturzystów.

Lektury obowiązkowe, czyli jakie? 

Maturzysta musi znać klasykę literatury. Wśród lektur obowiązkowych w szkole średniej wymienić można “Dziady”, “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, “Lalkę” Bolesława Prusa, “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, “Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza czy “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Maturzystę obowiązuje także znajomość utworów z poprzedniego etapu edukacyjnego, czyli między innymi “Zemsta” Aleksandra Fredry czy wybrana powieść historyczna Henryka Sienkiewicza. Omówienie tych książek znajdziemy w wybranym repetytorium maturalnym lub książkach typu “matura język polski”.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Znajomość lektur obowiązkowych to wymóg, bez którego trudno będzie uzyskać 30% wyniku gwarantującego zdanie egzaminu. Warto powtarzać lektury chronologicznie, epokami. Jeśli maturzysta popełni kardynalne błędy rzeczowe w pracy maturalnej, wypracowanie może być ocenione na O pkt. Dlatego też tak ważna jest znajomość wspomnianych wyżej książek. Warto wiedzieć, czym jest mesjanistyczna koncepcja narodu w III części “Dziadów”, w jaki sposób Wokulski starał się o Izabelę Łęcką w “Lalce” Prusa czy jaki jest stosunek Stanisława Wyspiańskiego do chłopomanii. Przygotowanie do egzaminu może być niezwykłą przygodą i może zapoczątkować fascynację literaturą.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego nie jest trudne. Warto jednak rozpocząć systematyczne powtórki i czytać lektury. To gwarancja powodzenia na maturze.